Közhasznúság jelentésünk és annak melléklete letölthető az alábbi honlapról:

http://birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke

 

 

 

A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

2012. év


A 2012. évben a Tápiókisker Kft. 80.000,- Ft értékben viselte a harang gyűjtéssel kapcsolatos szórólapoknak (1.000 db színes nyomtatású A5 méretű szórólap 80,- Ft / db) a költségeit, amelyről az alapítvány elnöke igazolást állított ki. Ezt követően évben az interneten keresztül e-mailben több céget is megkeresett adománykéréssel kapcsolatban, amelynek eredményeképpen az ALEXANDRA könyvkiadó, valamint az OFFICE DEPOT adományozott a részünkre térítésmentesen adományokat. Az ALEXANDRA könyvkiadó kifejezetten a Tápiógyörgyei Községi Óvoda részére az óvoda oktató és nevelő munkájának támogatására térítésmentesen adományozott 24 db óvodás gyerekek részére szóló könyvet amelynek összértéke 11.976,- Ft és amelyet az alapítvány az óvoda részére átadott, valamint az erről készült átvételi elismervényt és igazolást a támogatásról postai úton az Alexandra könyvkiadó részére visszaküldtük. Az OFFICE DEPOT-tól az alapítvány használt de még jó állapotú irodaszereket kapott (irattartó tálca, irattartó doboz, genotherm) az alapítványunk működésének a támogatására. Az alapítványunk a tápiógyörgyei júliusi falunap egyik programrészeként az megrendezte az első Tápiógyörgyei Falunapi futóversenyt, amelyen 50 fő fölötti induló, számos segítő, támogató (akik a helyezettek részére az ajándékokat biztosították) és szurkoló vett részt, nem csak Tápiógyörgyéről, hanem a környező tápiómenti településekről. A verseny jó hangulatban zajlott és döntően györgyei győzelmeknek örülhettünk. A versenyen az alapítvány 14.850,- Ft nevezési díj adományt gyűjtött, amely nevezési díj adományokból befolyt teljes összeget a házipénztárba helyeztük el, az alapítvány a céljainak a megvalósítására és az alapítvány működésének fenntartására történő felhasználásra. 2012. szeptember 30-án a tápiószecsői Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (TTA) megrendezte a 10. Szecsői futónapot, mivel a TTA képviseltette magát a györgyei falunapi futóversenyünkön, így a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány felhívást intézett a györgyei futóversenyen indultakhoz, hogy illendő módon részvételünkkel viszonozzuk a nyári ittlétüket és az akkor tőlük kapott díjakat. Sajnos a felhívásra nem volt komoly érdeklődés, azért mégis 2 fő gyermek és 1 felnőtt képviselte a györgyei futókat. A Torockó Baráti Társaság nevében Németh Csaba tisztelettel felkérte a Tápió Völgye Közhasznú Alapítványt a 2. világháború éveiben Tápiógyörgye községben elszállásolt menekült lengyel katonák tiszteletére a Szent Anna templom falán elhelyezendő kétnyelvű, lengyel-magyar emléktábla elkészítéséhez való csatlakozásra ezért támogatva a civil kezdeményezést. az alapítvány szerény anyagi körülményeire tekintettel 3.000,- Ft összegű jelképes adománnyal támogatta a Torockó Baráti Társaság kezdeményezését A tápiógyörgyei Katolikus Temetőből ellopott harang pótlásának érdekében szervezett gyűjtés okán kihelyezett gyűjtőurnát 2012. 07. 26. napján a VI/KT(2012.06.08.) számú határozat alapján felbontottuk, mely szerint az urnába helyezett adomány mindösszesen (beleértve a 2x10.000, - Ft összegű pénztárbizonylatos adományt) 65.450,- Ft, amely összeget az alapítvány számlaszámára elhelyeztük. Majd az urnát visszazártuk és továbbra is kihelyeztük a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet tápiógyörgyei kirendeltségénél a harang pótlásának gyűjtése érdekében. Alapítványunk a Tápiógyörgyén 2012. 12. 22.-én megrendezésre kerülő Karácsonyi Ünnepségen jótékonysági műsorkén meghívta a NOMEN együttest, akik tekintettel a harang gyűjtésre fellépésükért nem kértek ellenszolgáltatást, ezzel is támogatva a gyűjtésünket. Továbbá alapítványunk ténykedése több alakalommal megjelent a Tápiógyörgye Községi Faluújságban.

2011. év


2011. évben szeptemberében Alapítványunk a tápiógyörgyei RETRO zenekarnak a Tápiószelei Városnapokon történő fellépéséért a Tápiószelei Önkormányzat által adományozott pénzbeli támogatás teljes összegét a RETRO zenekar működésére adományozta. Majd októberében a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület szervezésével a Tápiógyörgyén, 2011. október 08 napján megrendezésre került SZÜRETI BÁL programját Alapítványunk a tápióbicskei Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány közreműködésével támogatta, akik két ágyú szóval színesítették meg a szüreti bál programját. Valamint Alapítványunk az egyesület részére dekorációs díszítő elemeket adományozott. Ezt követően november-december hónapokban Alapítványunk Szabó Tünde, Bálint Attila, Sinka Gábor, Menkó István, Varga István, Molnár Zoltán, Varró István és Nagy Istvánné tápiógyörgyei lakosok korábbi kezdeményezésére Kovács Attila katolikus plébános úrral együttműködve gyűjtést kezdeményezett a tápiógyörgyei lakosok körében a tápiógyörgyei Katolikus Temetőből több mint egy éve ellopott harang pótlásának érdekében, amely jelenleg is folyamatban van.