Eddigi tevékenységünk:

2013. évben

Október-November:

 

A Temetői Harangszentelésről

2013. október 31-én 15 órakkor a Katolikus temetőben megszólalt a harang. Tette ezt több év csend után, mivel halottaink lelki békéjét nem tisztelő személyek évekkel ezelőtt eltulajdonították, a györgyei hívek lelkéért szóló harangunkat. A harangszentelési ünnepségen Molnár Zoltán a TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány (TVKA) elnöke mondott beszédet, majd Kovács Attila plébános méltatta a harang felállításának eseményeit és felszentelte azt. Ezt követően megszólalt a harang. Ezúttal nem azt jelezve, hogy újabb testvérünk tért örök nyugovóra, hanem hogy büszke hírét vigye annak, hogy újra van harangunk, amely a györgyeiekért szól. Bár már az előző újságban volt szó a harang pótlásának aktuális helyzetéről, most mégis szeretnénk feleleveníteni annak az útnak az eseményeit, amelynek végén a harang a helyére került. Alapítványunk, több györgyei lakos kezdeményezésére, 2011. év decemberben gyűjtést szervezett a Katolikus Temetőből ellopott harang pótlásának érdekében. A gyűjtést Kovács Attila katolikus plébános úr is örömmel fogadta és támogatta. Az adományokat gyűjtőurnába, bankszámlaszámra utalások által, egyházközségnél történő felajánlással, személyes befizetésekkel gyűjtöttük. 2012 végén a Faluújságban megjelentettük a gyűjtőurna első felnyitásának eredményét. Ezt követően, idén év elején alapítványunk azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy 50.000,- Ft-tal támogassa Tápiógyörgye Önkormányzata a gyűjtőakciót, mert a rendelkezésre álló pénzeszközök és az adományok viszonylag alacsony összege, időben megjósolhatatlanná tette a kitűzött cél mielőbbi megvalósítását. Továbbá úgy véltük, hogy kedvezően hatna a gyűjtésre, ha a lakosok látnák, hogy az Önkormányzat is szívén viseli a harang ügyét. A képviselőtestület elsőre a támogatásról nem döntött, de későbbi megfontolásra és egy esetleges magasabb összegű támogatásra kapott a TVKA ígéretet. A Képviselő-testület, 2013. szeptember 16-án tartott ülésén újra napirendre tűzte a temetői harang pótlására kért támogatás ügyét. Az ülésen döntés született, hogy az Önkormányzat 500.000,- Ft erejéig támogatja a harang pótlását, azzal a céllal, hogy a harang november 1-én a méltó helyére kerüljön. Ezt követően megtörtént a kapcsolatfelvétel Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mesterrel. Gombos Miklós átérezve a kérdés súlyosságát azonnali megoldásként megvételre felajánlotta a műhelyében épp készülőben lévő harangot. A felszentelés közelgő időpontjára tekintettel Alapítványunk egyeztetett a Polgármesteri Hivatallal, aki a harangláb felújítását és az új harang beszerelésének műszaki részét végezte. Összehangolt munkával és Gombos úr személyes segítségével a harang 2013. október 20-án Tápiógyörgyére érkezett. A hivatal irányításával a felújítás és a felszerelés megtörtént. Így a harangunk 2013. október 31-én felszentelve, kondult meg a Katolikus Temetőben. A harang 56 kg súlyú, 430.000 Ft-ba került. A harangláb felújítására és a felhasznált alapanyagokra 112.735 Ft-ot fizetett ki Alapítványunk. Így a végleges költség 542.735 Ft volt. A TVKA 143.835 Ft készpénz adományt gyűjtött. Ezt növelte az egyházközségben összegyűlt 60.000 Ft, valamint a Képviselőtestület által a biztosított 500.000 Ft pénzkeret. A teljes rendelkezésre álló pénzforrás, így 703.835 Ft-ot tett ki.  Mivel a bevételek jóval meghaladták a kiadásokat, ezért Alapítványunk a költségek levonását követően megmaradt 161.100 Ft-ot a Polgármesteri Hivatalnak visszafizette. Így az önkormányzati támogatás tényleges összege 338.900 Ft-ot tett ki. A haranglábon elhelyezésre került emléktáblán mindazon adományozók neve olvasható, akik 10.000 Ft-ot meghaladó összeggel támogatták a gyűjtést. Mivel a felszentelést követően is érkezett támogatás, így itt szeretnénk megemlíteni Kőszegi Józsefet, aki szintén 10.000 Ft feletti összeget adományozott. Több fórumon megemlítettük azokat, akik jelentősebb összeget áldoztak a harang pótlására. De meg kell köszönni mindazoknak a támogatását, akik bármely összeggel járultak hozzá e nemes cél megvalósulásához. Az emberek által adott 5-10 Ft-ok is éppoly elismerést és hálát érdemelnek, mint a nagyobb összegek. Hiszen minden egyes adomány, annak az ékes bizonyítéka, hogy vannak még olyan célok, feladatok, amelyekért a közösség képes összefogni. Félreteszi mindennapi gondjait, elveit, ellenszenvét, vagy másképp gondolkodását és az igazi györgyei ügyekért együtt cselekszik. Alapítványunk köszöni ezt mindazoknak, akik részt vettek a harang pótlásának megvalósításában.

 

Július:

Az alapítványunk megrendezte a második Tápiógyörgyei Falunapi futóversenyt.

A futóversenyről készült képek és helyezések az alapítvány facebook oldalán elérhetőek.

Az alapítvány nevében a kuratórium tagja köszönik az adományokat és a felajánlásokat amelyekkel a II. Falunapi Futóversenyen, biztosította a versenyen indulók rajtcsomagjait, és a helyezést elérő versenyzők ajándékait, valamint a verseny során elérhető frissítést és a versenyt követően elfogyasztható babgulyást: Tápiógyörgye Önkormányzatának, Varró István -Györgyei Kastély Panziónak, Juhász-Bene Méhészetnek, Dr. Gál Jánosnak, Kármán Zoltánnak, Kókai Gábornak, Tóth Zoltánnak (Gyömrő), FERZOL Lemezmegmunkáló Kft.-nek, Bálint Attilának, Szabó Jánosnak, Szabó Jánosné egyéni vállalkozónak, Tóth Attila-Tóth Péter-Tápiósped’97 Kft.-nek, Dr. Crespo Carlos Enrique – Tápiómenti Állatorvosi Ambulanciának, Kérdő Anita – Központi Trafiknak, Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetségnek, Katona Krisztián – Katona Nyomdának, Vágány Györgynek, Varró Lászlónak, Torockó Baráti Egyesületnek, Hajnal Józsefnek, Szabó Tündének, K&H Bank Zrt.-nek, Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnek, Tempo-M Bt.-nek, Nagy Istvánnénak és Nagy Istvánnak, Varga Viktor egyéni vállalkozónak, RAUCH-nak, PEPSI-nek, MÁRKA-nak, valamint a (TTA) Tápiómenti Tömegsport Alapítványnak.

Továbbá az alapítvány megköszöni Dr. Püspök Szilviának és csapatának a munkáját akik biztosították a rendezvényen az orvosi ellátást, Lovasné Varga Szilviának, Molnár Eszternek, Molnár Istvánnénak, Molnár Zoltánnénak, Molnárné Szabó Szilviának, Szabó Melindának, Szabó Zoltánnénak, Tóthné Vágó Helgának, Turza Melindának, Varró Lászlónénak, Zahalka Zorkának akik mind a nevezésnél, mind a befutó versenyzők rögzítésénél munkájukkal segítették a rendezvényt, Nagy Istvánnak és Zahalka Zoltánnak akik a gáton segítettek és biztosították versenyzők részére a frissítést, Nagyné Kali Mónikának aki színvonalas bemelegítéssel megmozgatott minden versenyzőt, Bodnár Károlynak, Molnár Péternek és Nagy Péternek akik a verseny távokon végig kísérték a versenyzőket, Mohácsi Bencének és Móricz Józsefnek akik a rendezvény hangosítását biztosították, és fényképfelvételeket készítettek, Sinka Gábornak és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek akik munkájukkal biztosították a rendezvény zavartalan lebonyolítását, és biztosították a versenyzőink részére a megfelelő frissítést (párakapu, úttest hűtése), és a Polgárőr Egyesületnek

Köszönjük mindazon segítőnek akik mind a rendezvény előkészületeiben, mind a rendezvény napján egész délelőtt önzetlen munkájukkal segítették megvalósítani a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány által megrendezett II. Falunapi Futóversenyt

Januártól indult a :

2012. évben

November - December:

A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar, a Tápiógyörgyei Diákszínjátszókör és a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk a 2012. december 22. napján /szombaton/ 1600 órakor a tápiógyörgyei Faluházban megrendezésre kerülő Karácsonyi Ünnepségre.

Az ünnepség programja:

1600 a nagykátai NoMen együttes műsora

1700 Don Bosco Oratórium – Betlehemezés

Enigma Tánccsoport műsora

Diákszínjátszókör – Karácsonyi versek

1800 Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

Tisztelettel kérjük, hogy a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány által 2011. december 01. napjától kezdődően Kovács Attila katolikus plébános úrral együttműködve a tápiógyörgyei Katolikus Temetőből ellopott harang pótlásának érdekében szervezett gyűjtéshez adományukkal az ünnepségen Önök is járuljanak hozzá (a bejáratnál kihelyezett urnába).

Szeretettel várunk mindenkit!


Július:

Az alapítványunk megrendezte az első Tápiógyörgyei Falunapi futóversenyt.

A futóversenyről készült képek és helyezések az alapítvány facebook oldalán elérhetőek. 

Január-Február:

Az alapítványunk a Tápiógyörgyei Községi Kastélykert Óvoda részére adományozott 24 db kiskönyvet, az óvoda oktató és nevelő munkájának támogatása céljából, amelyet az Alexandra Könyvkiadó térítésmentesen adományozott az alapítványunk részére.

Az alapítványunk működésének támogatása céljából adományokat kaptunk az Office Depot-tól.


 


 


 


 

2011. évben


 

November-December:

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány
Szabó Tünde, Bálint Attila, Sinka Gábor, Menkó István, Varga István,
Molnár Zoltán, Varró István és Nagy Istvánné tápiógyörgyei lakosok korábbi kezdeményezésére Kovács Attila katolikus plébános úrral együttműködve gyűjtést szervez a tápiógyörgyei lakosok körében a tápiógyörgyei Katolikus Temetőből több mint egy éve ellopott harang pótlásának érdekében.


 

Október:

A Tápiógörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület szervezésével a Tápiógyörgyén, 2011. október 08 napján megrendezésre került SZÜRETI BÁL programját Alapítványunk a tápióbicskei Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány közreműködésével támogatta, akik két ágyú szóval színesítették meg a szüreti bál programját. Valamint Alapítványunk az egyesület részére dekorációs díszítő elemeket adományozott.


 

Szeptember:

Alapítványunk a tápiógyörgyei RETRO zenekarnak a Tápiószelei Városnapokon történő fellépéséért a Tápiószelei Önkormányzat által adományozott pénzbeli támogatás teljes összegét a RETRO zenekar működésére adományozta.