Alapítványunk tartós közérdekű célja a Tápió menti településeknek és az ottani lakosoknak, elsődlegesen azonban a Tápiógyörgye településnek és az állandó tápiógyörgyei lakóhellyel rendelkező lakosoknak a támogatása.

Az Alapítvány a céljának megvalósítása érdekében az alább kifejtett tevékenységeket végzi:

 • közművelődési - kultúrális és jótékonysági alkalmakat, eseményeket szervez, ennek érdekében kapcsolatokat alakít ki és ápol különféle szervezetekkel,
 • hagyományőrző és kultúrális programokat szervez, a népi hagyományok és mesterségek ismeretének fenntartása és minél szélesebb körben történő terjesztése érdekében,
 • nevelő és oktató rendezvényeket szervez,
 • az általános iskola és óvoda oktató, nevelő munkáját, szabadidős tevékenységét támogatja, tehetség gondozás ápolását,
 • a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulókat támogatja,
 • gyermekek részére természetjáró túrákat, kirándulásokat szervez,
 • erdei iskolák működését támogatja,
 • környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeket szervez,
 • környezetbarát eljárásokat, technológiákat népszerűsít a lakosság körében,
 • ökológiai katasztrófát elszenvedett családok, lakosok részére adományokat gyűjt, ideiglenes szálláshelyeket felkutat, társadalmi munkát szervez az épületkárok elhárítása, ingóságok mentése érdekében,
 • pénzbeli és természetbeli adományokat gyűjt,
 • együttműködik más karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, közintézményekkel,
 • a településen működő közintézmények felújítási munkálatainak, közterületek parkosításának támogatása érdekében adományokat gyűjt és társadalmi munkát szervez,
 • a település külföldi testvérvárosaival a cserekapcsolatokat támogatja,
 • szociálisan hátrányos helyzetű családokat, tartósan beteg gyermeket nevelő családokat és lakosokat támogat.